ความรู้พื้นฐานฯ Flip Album

Multimedia e-Book ด้วย Flip Album 6.0

สื่อนำเสนอในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความโดดเด่น น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี  มัลติมีเดีย (Multimedia) การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาปริมาณมากๆ ในลักษณะของสิ่งพิมพ์หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์หรือหนังสือที่เป็นไฟล์  เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ต้องดูด้วยเทคนิคการเลื่อนจอภาพ ไปเป็นเทคนิคการนำเสนอที่มีลักษณะการเปิดหน้าหนังสือแบบเสมือน เนื้อหาที่นำเสนอเป็นได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง อันเป็นการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาผสมผสานกับ e-Book ได้อย่างลงตัว เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงอย่างมากในปัจจุบันภายใต้ชื่อเรียกว่า Multimedia e-Book

คุณสมบัติของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro 

การพัฒนา Multimedia e-Book มีซอฟต์แวร์ช่วยหลายตัวโดยซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นตัวหนึ่งคือ FlipAlbum ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น FlipAlbum 6.0 โดยความสามารถของโปรแกรมที่ทำให้การนำเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D Page-Flipping interface และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า FlipBook ผลงานที่ได้นี้สามารถนำเสนอได้ทั้งแบบ Ofความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flip Albumfline ด้วยความสามารถ AutoRun อัตโนมัติและ Online ผ่านโปรแกรมแสดงผลเฉพาะ FlipViewer

คุณสมบัติขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ Windows® 98/2000/ME/XP
คอมพิวเตอร์ IBM® PC compatible หน่วยประมวลผ, Pentium® II 300 MHz
~ หน่วยความจำแรมอย่างต่ำ 128 MB
~ พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์อย่างต่ำ 100 MB
~ การ์ดแสดงผล 16-bit
~ จอภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 800 × 600 pixels

ขั้นตอนการสร้าง E-book
ข้อมูลที่สามารถใส่ลงในโปรแกรม Flip Alum ได้นั้นมีมากมายหลายรูปแบบทั้งข้อความ,ภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว,ไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียง ดังนั้น ก่อนที่จะทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เราควรทำการออกแบบและจัดเตรียมข้อมูล เนื้อหาต่างๆให้พร้อมเสียก่อน โดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

1. วิเคราะห์เนื้อหาและเลือกเรื่อง หรือเนื้อหาที่ต้องการนำมาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรเลือกเรื่องที่สามารถหาเนื้อหาและวัตถุในการทำได้ง่าย ควรมีการแยกเก็บข้อหลัก หัวข้อย่อยๆให้ชัดเจน

2. จัดเตรียมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างโฟลเดอร์ไว้เพื่อแยกเก็บข้อมูลต่างหาก 1 โฟลเดอร์และภายในควรแยกเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆตามประเภทต่างๆดังนี้

โฟลเดอร์ Image ใช้เก็บไฟล์รูปภาพ (นามสกุล GIF,JPEG,BMP)
โฟลเดอร์ Sound ใช้เก็บไฟล์เสียง (นามสกุล MID,WAV,MP3)
โฟลเดอร์ VDO ใช้เก็บไฟล์วิดีโอ (นามสกุล AVI,MPG)
โฟลเดอร์ Document ใช้เก็บข้อมูลเนื้อหาต่างๆเช่นจากโปรแกรม Microsoft Word หรือเนื้อหาที่ได้คัดลอกมาจากอินเตอร์เน็ต

3. นำข้อมูล เนื้อหาทั้งหมดมาจัดทำเป็น Story Board ซึ่งเป็นการออกแบบข้อความและภาพที่จะปรากฏใน e-Book แต่ละหน้า โดยเรียงลำดับตามองค์ประกอบของหนังสือแบบคร่าวๆในกระดาษ

ตัวอย่าง Story Board

ส่วนประกอบ : หน้าปก รายละเอียด
เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

Com1.jpg

จัดทำโดย

นางสาวหฤทัย  สิมนา

พื้นหลัง  ¨  สี……………………ภาพประกอบ………………………ข้อความ  เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้น……จัดทำโดย

นางสาวหฤทัย  สิมนา

เสียงบรรยาย   –

เสียงเพลง……………………………

4.นำ Story Board ที่ออกแบบไปจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album ต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: